Udlejning

Udlejning af Kelstrup Forsamlingshus

Leje af forsamlingshuset:

Leje af forsamlingshuset er først gyldig ved modtagelse af lejekontrakt. Forsamlingshuset kan kun lejes af personer over 18 år. Forsamlingshuset lejes ikke ud til ungdomsfester, gymniasiefester, diskoteker eller andre former for fester, der ikke overholder vedtægterne. Ved overtrædelse af dette - vil der ske et erstatningskrav mod lejer.

 

Depositum:

Depositum skal indbetales senest 14 dage efter modtagelse af lejekontrakt..

Ved aflysning tilfalder depositum forsamlingshuset, og udlejer kan frit udleje faciliteter til anden side.


Priser for leje af forsamlingshuset:
Gældende pr. 01.03.22

Leje af huset pr. dag inkl. rengøring :                                            Kr.        2.500,00

Leje af huset i 2 sammenhængende dage inkl. rengøring       Kr.        3.100,00

Pris pr. kuvert                                                                                    Kr.                5,00

Andelsbevis                                                                                       Kr.           100,00

Depositum                                                                                         Kr.        1.000,00

Depositum modregnes i den endelige afregning.


Fremvisning af huset:

Der henvises til forsamlingshusets hjemmeside: www.kelstrupforsamlingshus.dk.                  

Personlig fremvisning kan der træffes aftale om ved henvendelse til formanden Rita Sørensen, tlf. 5854 9411.

 

Rengøring:

Rengøring er obligatorisk og udføres af bestyrelsen. Dette sker for at sikre en ensartet rengøring af huset.

 

Nøgler:

Nøgleudlevering aftales i forbindelse med leje af huset. Nøgler udleveres, når lejeperioden påbegyndes. Ved bortkomst af nøgler påhviler det lejer at erstatte omkodning af nye nøgler og udskiftning af nøglecylinder.

 

Lejeperiode:

Ved leje af huset er lejeperioden fra kl. 07.00 om morgenen – 04.00 om natten. Efter kl. 23.00 skal døre og vinduer lukkes af hensyn til naboerne.

 

Erstatning:

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte lejetidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse.

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer.

 

Afregning:

Afregning af huset skal ske kontant ved modtagelse af nøgle. Der er ikke mulighed for mobilepay eller bankoverførsel. .

 

Yderligere oplysninger:


Velour duge i mange farver kan lejes ved henvendelse til Rita Sørensen

 

Borde:

Der er 7 runde borde med en Ø på 153 cm, maks. 9 personer.

Der er 6 lange borde; 245 x 76 cm, 8 personer

Der er 6 lange borde; 183 x 76 cm, 6 personer

Der er 2 lange borde; 152 x 76 cm, 4 personer

 

 

 

 

 

 

 

Kelstrup Forsamlingshus

- et besøg værd